Regresyon

Regresyon Hipnoterapisi kendi bireysel geçmişinize yapılan bir yolculuktur. Hayatınızda önemli değişiklikler yapmak istiyorsanız en derinlere yerleşmiş dugularınızı bulmanız, yaşamanız ve boşaltmanız gerekir. Bilinçaltınıza yerleşmiş olan bu duygular düşüncelerinizi kontrol eder ve sizi yönetmeye başlar. Birikmiş duygular insan zihnini işgal eder ve onun olumlu kullanımını engeller. İşte Regresyon Hipnoterapisi’nin amacı da bu en derinde yatan olumsuz duyguları açığa çıkarmak ve sebeplerini kökünden halletmektir.

Regresyon Hipnoterapisinde, hipnotik tekniklerle danışan kendine odaklandırılır ve bilinçaltından süzülen hikayeler zihin tarafından engellenmediğinden blokajlar kolayca açığa çıkar. Fiziksel ve duygusal parçalar bilince çıktıkça, farkındalık artar ve düşünceler de değişmeye başlar. Bu sürekli bir döngüdür. Düşünceler değiştikçe de, duygusal ve fiziksel değişimler olur

Regresyon Hipnoterapisi sizi dengeye sokar. Tüm geçmiş yaşamlardan bugüne taşınmış olan acıları, yaraları bir denge haline kavuşturur. Regresyon terapistleri hastalarının hayatlarında mucizeler yaşandığından söz edebilirler fakat bu mucizelerin sebebi regresyon terapisi değildir. Sebebi, kendisini neredeyse beş yüz hayat sonra ilk kez gerçek olarak deneyimleyen kişidir. Kişi ancak çok uzun hayatlar boyu taşıdığı bir temel meseleyi regresyon terapisi sırasında çözdüğünde gerçekten bambaşka biri haline gelir