Regresyon ve EFT

Regresyon Hipnoterapisi kendi bireysel geçmişinize yapılan bir yolculuktur. Hayatınızda önemli değişiklikler yapmak istiyorsanız en derinlere yerleşmiş dugularınızı bulmanız, yaşamanız ve boşaltmanız gerekir. Bilinçaltınıza yerleşmiş olan bu duygular düşüncelerinizi kontrol eder ve sizi yönetmeye başlar. Birikmiş duygular insan zihnini işgal eder ve onun olumlu kullanımını engeller. İşte Regresyon Hipnoterapisi’nin amacı da bu en derinde yatan olumsuz duyguları açığa çıkarmak ve sebeplerini kökünden halletmektir.

Regresyon Hipnoterapisinde, hipnotik tekniklerle danışan kendine odaklandırılır ve bilinçaltından süzülen hikayeler zihin tarafından engellenmediğinden blokajlar kolayca açığa çıkar. Fiziksel ve duygusal parçalar bilince çıktıkça, farkındalık artar ve düşünceler de değişmeye başlar. Bu sürekli bir döngüdür. Düşünceler değiştikçe de, duygusal ve fiziksel değişimler olur

Regresyon Hipnoterapisi sizi dengeye sokar. Tüm geçmiş yaşamlardan bugüne taşınmış olan acıları, yaraları bir denge haline kavuşturur. Regresyon terapistleri hastalarının hayatlarında mucizeler yaşandığından söz edebilirler fakat bu mucizelerin sebebi regresyon terapisi değildir. Sebebi, kendisini neredeyse beş yüz hayat sonra ilk kez gerçek olarak deneyimleyen kişidir. Kişi ancak çok uzun hayatlar boyu taşıdığı bir temel meseleyi regresyon terapisi sırasında çözdüğünde gerçekten bambaşka biri haline gelir

EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) Stanford Üniversitesi mezunu mühendis Gary Craig tarafından geliştirilmiş bir enerji psikolojisi tekniğidir. Yani bir diğer deyişle; yaşadığımız psikolojik problemlerin üstesinden gelmek için kullanılan bir alternatif psikoloji tekniğidir.

Yaşadığımız travmalar, ifade edemediğimiz her türlü olumusuz duygu, düşüncelerimizin negatif olması, korku, suçluluk, nefret gibi duygular vücudumuzdaki enerji bölgelerinde tıkanıklıklar ve aksaklıklar oluşturur. Bu sebeple düzgünce akamayan enerji zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yol açar. EFT teknikleri uygulanarak enerji kanallarının uç noktalarına uygulanan hafif vuruşlarla bu tıkanıklıklar açılır ve dengelenir. Böylece olumsuz duygular ortadan kalkar, yerine olumlu düşünceler ve inançlar yerleşir. EFT tekniğinin sonuçları hızlı ve kalıcıdır. Amerika’da 10 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre EFT’nin başarı oranı sorunun türüne göre %85 ile %97 arasında değişmekte olup, bu rakam birçok terapi yöntemlerine göre oldukça yüksek bir orandır.

 

EFT nerelerde kullanılır?

Alkol ve sigara bağımlılığı,

Allerjiler,

Öfke,

Endişe ve kaygı,

Panik atak,

Saplantılar ve bunalımlar,

Kendine güven,

Korkular ve fobiler,

Okuma güçlüğü,

Kötü anılar,

Uyku sorunları,

Kabuslar,

Ağrılar,

Travmalar,

Cinsel taciz ve diğer cinsel sorunlar.

 

EFT performans arttırıcı olarak kullanılabilir mi?

EFT işyeri kaynaklı stresi azaltarak başarıyı arttırmak, sınav kaygısını giderip odaklanma becerisini arttırarak ders ve sınav başarısı sağlamak ve rekabet gerektiren faaliyetlerde performans arttırmak için kullanılabilir. Ayrıca özgüveni artırmak, kişisel becerilerin gelişmesini sağlamak ve yaratıcılığı arttırmak için de EFT kullanılabilir.